Uit een onderzoek naar gamegedrag van kinderen in Nederland, dat in opdracht van Videogames Federatie Nederland (VGFN) is uitgevoerd, is gebleken dat ouders steeds vaker vinden dat het spelen van videogames goed is voor de Engelse taalvaardigheid van hun kind.

Negen van de tien ouders (92%) geeft aan dat videogames voordelen opleveren voor hun kinderen. Het jaarlijkse onderzoek is afgenomen bij 1058 Nederlandse ouders tussen de 25 en 60 jaar oud met een kind tussen de 4 en 17 jaar oud. Naast het erkennen van voordelen geven ouders ook aan voorwaarden aan hun kind te stellen om een videogame te mogen spelen. Verder benadrukken ouders steeds meer behoefte te hebben aan informatie over het gamegedrag van hun kind.

Opvallend is dat meer dan voorgaande jaren ouders erkennen dat videogames voordelen kunnen bieden voor hun kinderen. Ouders (en dan met name ouders van oudere kinderen tussen de 10 en 17 jaar) geven vergeleken met vorig jaar steeds vaker (+8%) aan dat het spelen van videogames goed is voor de Engelse taalvaardigheid van hun kind. Ouders van jonge kinderen (4-9 jaar) geven daarentegen weer vaker aan dat videogames goed zijn voor de creativiteit van hun kind. Kijken we naar alle leeftijden samen, dan was er bij zowel Engelse taalvaardigheid als creativiteit een significante stijging te zien vergeleken met het onderzoek uit 2022. Daarnaast vinden de meeste ouders videogames ook goed voor de intelligentie (32%) en sociale vaardigheden (31%) van hun kind.

Naast het feit dat ouders inzien dat het spelen van videogames voordelen biedt aan hun kinderen, vinden ze het belangrijk om voorwaarden te stellen om te spelen. Net zoals voorgaande jaren geldt voor het merendeel van de ouders (66%) het af hebben van huiswerk als de belangrijkste voorwaarde om te mogen spelen. Opvallend is dat dit percentage significant is gestegen (+12%) in vergelijking met vorig jaar. In tegenstelling tot vorig onderzoek stellen ouders als tweede belangrijkste voorwaarde dat hun kind eerst zijn of haar kamer moet opruimen voordat ze videogames mogen spelen (35%). Daarnaast stellen ouders ook het behalen van goede rapportcijfers (34%) als belangrijke voorwaarde.

Bijna driekwart van de ouders geeft aan dat ze redelijk tot goed op de hoogte zijn van het gamegedrag van hun kind. Toch geeft het merendeel van de ouders alsnog aan beter op de hoogte te willen zijn. Vooral ouders van jonge kinderen (4-9 jaar) vinden het erg belangrijk om meer inzicht in het gamegedrag van hun kind te krijgen. Vragen over het gamegedrag van hun kind en over de manier van opvoeden zijn de voornaamste vragen onder ouders. Deze vragen hebben betrekking op allerlei onderwerpen, maar richten zich voornamelijk op de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan het spelen van videogames. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders hierover het liefst informatie vergaren via een informatieve website.

Meer informatie over het onderzoek en andere handige tips kun je vinden op rulethegame.nl. Hier wordt onder andere meer informatie gegeven over het instellen van ouderlijk toezicht, waarmee de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan het spelen van videogames beperkt kan worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van VGFN. De meting
vond plaats tussen 14 en 18 september 2023. Onder 1058 Nederlandse ouders met kinderen tussen
de 4 en 17 jaar die gamen, representatief op geslacht, regio en leeftijd.

About LisaCooper91

Gamer, horrorfanaat, filmliefhebber, muziekverzamelaar, boekenwurm, all-round nerd.

View all posts by LisaCooper91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.