Inmiddels hebben de meesten ongetwijfeld wel eens van de Nederlandse E-sportsbond gehoord. Ondanks dat deze bond er is, zijn er nog steeds mensen die niet weten wat deze bond nu precies in houd. Ik heb een aantal vragen mogen stellen aan [flag]nl[/flag] Stefan Gerts van de E-sportsbond en zijn antwoorden kun je hieronder lezen.

Zou je jezelf voor willen stellen aan de mensen die jou nog niet kennen?
Mijn naam is Stefan Gerts, ben 28 jaar en ben nu sinds anderhalf jaar nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de E-sportbond.

Speel je zelf ook games?
Uiteraard! Momenteel speel ik voornamelijk NFS:Carbon (PC), Rfactor (PC) en Pro Evolution Soccer 6 (PS2)

Wat is jouw functie bij de E-sportbond?
Ik ben commercieel manager en tevens bestuurslid van de E-sportbond. Kortgezegd hou ik me voornamelijk bezig met het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen en het verrichten van sponsortechnische werkzaamheden. In mijn hoedanigheid van bestuurslid bepaal ik tezamen met de andere bestuursleden de te volgen strategie en worden concrete plannen besproken.

Hoeveel mensen zijn er op dit moment werkzaam voor de E-sportbond en wie zijn dit en wat doen zij?
Op dit moment zijn er ongeveer 20 mensen op vrijwillige basis werkzaam voor de E-sportbond. Naast het bestuur zijn dit onder meer een aantal projectleiders voor specifieke projecten zoals de E-healthdays en de Voorlichtingsdagen. Daarnaast een aantal mensen voor communicatie, marketing en de website.

Wat houd de E-sportbond precies in?
De E-sportbond is een vereniging voor en door gamers welke als hoofddoelstelling heeft om de E-sport in de breedste zin te promoten en een representatief beeld neer te zetten van gaming. Momenteel is er namelijk sprake van grote onwetendheid rondom gaming bij het grote publiek. Een van de taken van de E-sportbond is om deze onwetendheid weg te nemen, bijvoorbeeld door de campagne ‘Vitamine G: Gamen is Goed’ te ondersteunen. Daarnaast wil de E-sportbond structuur aanbrengen binnen de huidige game-scene, bijvoorbeeld door het organiseren c.q. hosten van diverse competities en evenementen.

Wat kan de E-sportbond voor gamend Nederland betekenen?
De E-sportbond zal het aanspreekpunt zijn voor de gamers. Een organisatie welke, zonder commerciële belangen, de belangen van de gamers voorop zet en derhalve als spreekbuis zal fungeren voor de gamers. Daarnaast zal de E-sportbond aan haar leden diverse kortingen en acties verstrekken en in de toekomst solide landelijke competities gaan opzetten waarbij kwaliteit absoluut voorop staat.

Wat verwachten jullie dat er in de toekomst veranderd in de Nederlandse eSports?
De Nederlandse E-sport zal groter en groter worden en zal de komende jaren een professionaliseringslag gaan doormaken. Op dit moment zien we dat er steeds meer bedrijven en organisaties geïnteresseerd raken in gaming en zien hoe groot gaming in Nederland reeds is. Door deze interesse zullen bepaalde ontwikkelingen in een stroomversnelling komen wat de E-sport in Nederland absoluut op een hoger niveau zal brengen.

De E-sportbond samen met de NOC*NSF, wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
Het streven van de E-sportbond is om van E-sport een echte sport te maken. Om dit te bewerkstelligen hebben we contact gezocht met het NOC*NSF en ons aangemeld als potentieel lid. Op dit moment verkeren we in de aanmeldingsfase en moeten we gaan voldoen aan een aantal (formele) toetredingseisen. Ondanks dat dit proces nog enige tijd gaat duren zijn de vooruitzichten positief en zou het geweldig zijn als we van E-sport een erkende sport kunnen maken wat een grotere acceptatie bij het publiek zal betekenen.

Op dit moment zijn er verschillende organisaties die allerlei competities starten, neem bijvoorbeeld de beste Allround Gamer, gaan zulke competities in de toekomst via de E-sportbond lopen?
Ja en nee. Als E-sportbond willen we zeker niet de aanval openen op allerlei competities, integendeel, we juichen al dit soort initiatieven absoluut toe! Wel willen door middel van een aantal competities, bijvoorbeeld het NK Gaming, een landelijk iets neerzetten. Met betrekking tot het Allround Gaming Kampioenschap kan ik je verklappen dat we momenteel in gesprek zijn met de organisatie om dit onder de vlag van de E-sportbond te gaan doen en er derhalve een NK Allround Gaming van te maken.

Wat is jullie visie op het actief bewegen in games, bijvoorbeeld op de Wii of met de Dance Dance Revolution?
De fysieke games zoals DDR/Dance Factory en sinds kort de Wii-games zijn in onze ogen absoluut een verrijking van het game-aanbod. Ook wordt door het stijgende aanbod in fysieke games en de introductie van de Wii een totaal nieuwe doelgroep benaderd wat uiteraard een goede ontwikkeling is voor de E-sport.

Wil je nog iets kwijt aan iedereen die dit leest?
Mijn belangrijkste boodschap: hou de E-sportbond (www.e-sportbond.nl) de komende tijd goed in de gaten. Binnen een aantal maanden zullen er een aantal leuke dingen aangekondigd worden, waaronder een grootschalige ledenwervingsactie waarbij de leden voor ongeveer 15 euro per jaar lid kunnen worden en hierdoor aanspraak kunnen maken op exclusieve acties en kortingen.

Wil je nog meer weten over de E-sportbond? Neem dan een kijkje op hun website: http://www.e-sportbond.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.